Hjärtat Mitt...

Hjärtat mitt har på något sätt lett mig till så många olika ting under livet. Jag har Verkat med de fattiga i Etiopien. Sjungit godnattsånger för barnen med svåra handikapp i Rumänien. Samtalat med brottsoffer, Masserat barnens händer och den gamles fötter…


Musicerat och Ljudit tillsammans med de sjukskrivna, de arbetslösa. Fört in Rörelseglädje i de unga missbrukarnas liv och för de gamla med demens. Föreläst för folket om alla de Gåvor som de med funktionsnedsättningar bär. Vandrat med dem som blev sist… som var annorlunda… som blev kvar…


Besökt ensamma som Jourhavande Medmänniska, hållit flyktingar i handen när de kommit till vårt land. Närvarat för Sörjande anhöriga, Vakat varmt över Döende, i min och mina vänner närhet och fått människor i alla samhällsskikt att släppa fram Leken, Humorn och Glädjen i de små tingen.

Kärnan - den gemensamma nämnaren - har varit att ge min Kärlek och Absoluta Närvaro till 

den som behöver mig mest i Stunden, och 

den djupa Vördnaden och Respekten för 

Alla Människors Lika Värde.


Under hela mitt liv har jag verkat 

Nära Människor i olika 

Hjälporganisationer, både I Sverige 

och Utomlands. Alla Är Vi Medmänniskor… 

I grunden är jag utbildad Undersköterska och Stresspedagog


Några års studier inom olika universitet; 

Sociologi, Psykologi, Pedagogik, Juridik, 

Kriminologi och Teologi gav en del 

kunskap som berikat och fört 

mig framåt på min väg


Under många år verkade jag som 

Kursarrangör och Kursledare i Afrikanska 

Trummor, Sång och Dans 

både i Sverige och Västafrika. 

Alla äger vi gåvan att 

få Spela, Sjunga, Dansa 

Vem som helst kan… 

och alla får vara med!


Jag är Nia-instruktör, sedan 2004 med 

utbildningar i Sverige, Finland och Tyskland. 

Sedan 2016 även instruktör inom

Five Stages of Selfhealing. 

Njutningsfullt och Självläkande!

Mycket Lustfyllt för mig 

 Livets lust välkomnar också dig!


Ett års resa i Psykosyntes  

"Det inre Barnet” 

har jag tacksamt genomfört. Ett Ovärderligt 

Redskap – Nu och Alltjämt. 

Låt oss Lyssna, Leka  

Barnet finns inom oss alla!


Jag är Certifierad Sexsibilitycoach och 

har därmed gjort min egen 

resa i Body-Mind-Spirit-Emotions 

En mycket stark och omvälvande resa i Kärlekens tecken. 

Intimitet och Närhet 

Vackert Våga Vara Bara 

Vill du Vara… Bara Vara, Du med?


Under några års resa i det glada 

Mediumskapets domäner 

utvecklades sinnet mitt alltmer i ljuset.  

Se, Höra, Känna eller bara Veta? 

I Sinnets Dans får allting plats…

Alla omsluts…. Du med!


Har anordnat Deathcafé Tillfällen 

för att samtala om Döden 

”Den Ofrånkomliga Gåtan” 

Vi Filosoferar och Funderar högt. 

Inget är Förbjudet eller Fel. 

Jag bjuder på Närvaro och Lätthet 

för de som är med!

Många intressen har jag 

utöver den stora 

kärleken till Naturen, och väljer att 

uttrycka Passionen:

Dansen och Meditationen

Som jag utövat sedan jag var blott 7 år


Mor till tre kännande söner

Mina Läromästare i allt!

och med det sagt;


Kärlek    Humor    Försoning    Acceptans


Precis så….. 

Kan Livet….. och även Döden... 

Förbli…..

En Vacker, Vis och Ljuvlig Dans!


Allt det jag skriver är dock inte så viktigt…

Då vi möts finner du essensen om jag är den du söker…